Mevzuat

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuatları


5544 SAYILI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (MYK)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği
Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Mesleki Yeterlilik Kurumunda Geçici Süreli Çalıştırmaya İlişkin Usul ve Esaslar
Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğruluğunun Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2019 Mali Yılı Belge Masraf Karşılıkları ile Yetkilendirme Faaliyetlerine İlişkin Bedeller
Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Portal E-imza Sistem Gereksinimleri
Mesleki Yeterlilik Kurumu Banka Hesap Numaraları

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi – Seviye Tanımlayıcıları
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterlilikleri Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
Ulusal Yeterliliklerin Yürülükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MYK Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Meslek Standardı Arama Sayfası
12UMS0266-4 Satın Alma Elemanı Seviye 4
12UMS0267-5 Satın Alma Sorumlusu Seviye 5
13UMS0364-4 Pazarlama Elemanı Seviye 4
13UMS0365-5 Pazarlama Sorumlusu Seviye 5
16UMS0519-4 Satış Danışmanı Seviye 4
16UMS0520-5 Satış Sorumlusu Seviye 5

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilik Arama Sayfası
17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4
17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5
17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 – Ulusal Yeterlilik Eki

Yetkilendirme, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendime

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Arama Sayfası
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendime Yönetmeliği
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirme Sözleşmesi Örneği
Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar
Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar
Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi ile Belgelendirme Kuruluşları Arasındaki İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve SBD Hizmet Standartları
MYK Web Portal Kullanım Klavuzu (Rev:02)
MYK Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi (Rev:00)
MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi (Rev:02)
MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi (Rev:01)
MYK İç Doğrulama Rehberi (Rev:00)
MYK Dış Doğrulama Rehberi (henüz yayınlanmamıştır)
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Örneği
MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı Örneği

Şikayet, İtiraz, İzleme ve Denetim

Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Yetki Kaldırılmasına Sebebiyet Veren YBK Çalışanları Hakkında Genelge (2018/02)
Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz ve Şikayetlerin Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları
MYK Denetim Rehberi (Rev:01)
Ek 1: Programlı Denetimler Kontrol Formu (Rev:00)
Ek 2: Teknik Uzmanlar İçin İnsan Kaynakları İnceleme ve Kayıt Formu (Rev:01)
Ek 3: Teknik Uzmanlar İçin Soru Bankaları (Teorik ve Performans) İnceleme ve Kayıt Formu (Rev:00)
Ek 4: Teknik Uzmanlar İçin Teorik ve Performans Sınavları İzleme ve Değerlendirme Formu (Rev:00)
Ek 5: Teknik Uzmanlar İçin Kuruluşların Sınav Kapasitesine Yönelik Genel Değerlendirme Formu (Rev:00)
Ek 11: Programsız Denetimlerde Kontrol Edilecek Hususlara İlişkin Denetçi ve Teknik Uzman Kontrol Formu (Rev:00)

Türk Akreditasyon Kurumu Mevzuatları


4457 SAYILI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (TÜRKAK)
Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği
Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik (Y10-01)
Türk Akreditasyon Kurumu F701.039 Akreditasyon Sözleşmesi (Rev:09)
Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Hizmetlerinde Uygulanacak Kuralların Bildirimi Hakkında Tebliğ (Akreditasyon 2006/1) (TB10-01-08)
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (Türkak: 2018/1)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.02 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi (Rev:07)
Türk Akreditasyon Kurumu Banka Hesap Numaraları

Türk Akreditasyon Kurumu Akredite Kuruluş Arama Sayfası
TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı (Kapak)

Uygulama Rehberleri

Türk Akreditasyon Kurumu P507 (Eski R10.08) Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (Rev:07)
Türk Akreditasyon Kurumu P701 (Eski R10.04) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü (Rev:14)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.01 Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme (Rev:00)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.03 Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Nitelendirilmesi Kriterleri (Rev:04)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (Rev:11)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.09 Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (AdamGün) Hesaplanması Rehberi (Rev:04)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi (Rev:02)
Türk Akreditasyon Kurumu R10.14 Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi (Rev:01)
Türk Akreditasyon Kurumu R30.01 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber (Rev:07)
Türk Akreditasyon Kurumu R30.03 ISO/IEC 17024:2012-Madde 8’ in Uygulanması ile ilgili ISO/CASCO Kılavuzu (Rev:00)

Listeler ve Formlar

Türk Akreditasyon Kurumu L701.020 Personel Belgelendirme Faaliyetleri İçin Uzmanlık Alanları Listesi (Rev:01 – 21.12.2018)
Türk Akreditasyon Kurumu F507.001 Şikayet Bildirim Formu (Rev:00)
Türk Akreditasyon Kurumu F701.003 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuru Formu (Rev:08)
Türk Akreditasyon Kurumu F701.009 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuruda İstenen Belgeler Formu (Rev:06)
Türk Akreditasyon Kurumu F701.028 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Kontrol (Denetim) Formu (Rev:04)
Türk Akreditasyon Kurumu F701.086 Uygunluk Değerlendirme Programı Başvuru Formu (Rev:01)
Türk Akreditasyon Kurumu F701.087 Uygunluk Değerlendirme Programı Değerlendirme Kontrol Formu (Rev:00)
Türk Akreditasyon Kurumu F701.088 Personel Belgelendirme Kuruluşları için Güncel Belgelendirme Standartları/ Programları Listesi (Rev:01)
Türk Akreditasyon Kurumu F701.089 Personel Belgelendirme Kuruluşları Belgelendirme Faaliyet Bilgileri Bildirim Formu (Rev:01)

Belge Zorunluluğu


5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu (Ek Madde 1)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Ustalık Belgelerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Ulusal Yeterliliklere Uygunluğuna İlişkin Muafiyet Tablosu

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik (Madde 6 ve Madde 10)

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (Madde 6 ve Madde 10)

Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Okul Servis Araçları Yönetmeliği (Madde 9)

Devlet Teşvikleri ve Hibeler


4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (EK MADDE 3, GEÇİCİ MADDE 10)

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklere İşsizlik Sigortası Fonu Ücret İade Teşviği

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Madde 24; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Ek Madde 3)

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 14/5/2015 Tarihli ve 2015/7726 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 21/3/2016 Tarihli ve 2016/8677 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki 15/8/2017 Tarihli ve 2017/10713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Bakanlık Tebliğleri ile Belge Zorunluluğu Kapsamına Alındığında İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Limitleri (2018)

MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2018/01)
MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında 2018/1 sayılı Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

İşsizlik Sigortası Fonu Nitelikli İstihdamın Sigorta Prim Teşviği

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin 21/12/2015 Tarihli ve 2015/8321 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
6111 Sayılı Kanun (Madde 74; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici Madde 10) Kapsamında MYK Teşviklerinden Yararlanma Kılavuzu

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-III

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) henüz başlamamıştır

KOSGEB Nitelikli İstihdam ve Belgelendirme Teşviği

KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları (2018) (Madde 8.5, Madde 8.11)

Mesleki Yeterlilik Kurumu Destek, Teşvik ve Diğer Zorunluluklar

Mesleki Yeterlilik Kurumu Destek ve Teşvikler
Mesleki Yeterlilik Kurumu Diğer Zorunluluklar

İş, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Eğitim, Çevre Mevzuatları


Türkiye’nin Onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO’ya) ait Sözleşmeler
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

İş Kanunu

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Alt İşverenlik Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
İşkolları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren iş yerleri)
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (İSGB, OSGB)
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
TS EN ISO 7010:2012 Grafik Semboller – Güvenlik Renkleri ve Güvenlik İşaretleri -Tescil Edilmiş Güvenlik İşaretleri (Kapak)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Makina Koruyucuları Yönetmeliği
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması (ADR) Hakkında Yönetmelik

5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun
Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik

Mesleki Eğitim

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
İlkyardım Yönetmeliği

Çevre Kanunu

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Diğer Mevzuatlar


Taşıt Kanunu

237 SAYILI TAŞIT KANUNU

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik
Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik
Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleri Bilgi Sayfası
Karayolları Genel Müdürlüğü Hız Sınırları Bilgi Sayfası

5086 Sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Türk Ticaret Kanunu

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Ticaret Sicili Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Gelir İdaresi Başkanlığının İkinci El Oto Alım Satım İşinin Vergilendirilmesi Hakkında Yazısı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
Fiyat Etiketi Yönetmeliği
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
Garanti Belgesi Yönetmeliği
Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

Gümrük Kanunu

4458 Sayılı Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle El Konulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Marka Tescil, Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

TSE Standartları

TS 11075:2019 İş Yerleri – Oto Alım – Satım Hizmeti Veren – Genel Kurallar Standardı (Kapak)
TS 13805:2018 İş Yerleri- Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri İçin Kurallar Standardı (Kapak)
TSE ISO/TS 16949:2012 Kalite Yönetim Sistemleri – Otomotiv Üretimi ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar İçin ISO 9001:2008’in Uygulanmasına Dair Özel Şartlar Standardı (Kapak – Eski)
IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri – Otomotiv Üretimi ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar İçin ISO 9001:2015’in Uygulanmasına Dair Özel Şartlar Standardı (Kapak – İngilizce)
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar Standardı (Kapak)
TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar ve Kullanım Kılavuzu Standardı (Kapak)
TS 18001:2014 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Şartlar Standardı (Kapak – Eski)
TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Kullanım İçin Rehberlik Gereksinimleri Standardı (Kapak)
TS EN ISO 19011:2011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Standardı (Kapak)

Diğer

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
İnternet Alan Adları Yönetmeliği
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

5253 Sayılı Dernekler Kanunu
Dernekler Yönetmeliği

* 01.02.2019 tarihinde güncellenmiştir.